Produktionslyftet

2021-03-09
Vad har hänt sen vi startade Produktionslyftet i höstas?
Produktionslyftet

Sedan hösten 2020 har vi deltagit i Produktionslyftet varje vecka tillsammans med coacherna Lars-Gustaf Gustafsson och Daniel Gåsvaer. Nya tankar och idéer har under denna utbildningstid växt fram. Bland annat visionen kring vilka vi är och vart vi är på väg.

Nu har vi gått utbildningen i ca 7 månader och vi ser redan positiva förändringar. Nästa steg för oss blir att genomföra ”piloten” i produktion. Där kommer vi fortsätta vår strävan om att ändra vårt arbetssätt och att omstrukturera.

Totalt kommer Produktionslyftet pågå under 18 månader med ett beprövat program som hjälper till att utveckla vår förmåga att förnya oss och förbättra vår konkurrenskraft. Med utgångspunkt från våra styrkor och värderingar här hos oss på Stacke Mattssons.

Läs mer om Produktionslyftet på www.produktionslyftet.se