Produktionslyftet

2022-09-22
Produktionslyftet

Stacke Mattssons har idag mottagit ett diplom för att ha genomfört Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram.

Det har genomförts med ett stort engagemang från vår personal och med fantastisk stöttning av coacherna Lars-Gustaf Gustafsson och Daniel Gåsvaer från Produktionslyftet.

 

 

Glöm inte att klicka på bilaga