Kvalitet och Miljö

Kvalitet

Kvalitetstänkande, produkt- och processutveckling skall utgöra grunden för en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet. Verksamheten skall präglas av att göra rätt från början. Förbättringsarbetet skall resultera i att ständigt utvecklas inom prioriterande kärnområden med ökad lönsamhet. Vi skall uppfylla kundens tillämpliga krav samt infria myndigheters lagkrav och ständigt förbättra verksamhetssystemet.

 

Miljö

Våra produkter skall under hela livscykeln ge minimal miljöbelastning. Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet för att den ska vara skonsam mot såväl den inre som den yttre miljön. Uppfylla gällande miljölagstiftning. Tillämpa förebyggande åtgärder för att förhindra föroreningar samt ha en god beredskap vid ett eventuellt nödläge. Ledning och personal skall ha den kompetens inom miljöområdet som erfordras så att omtanke och hänsyn till miljön blir en naturlig del inom vår verksamhet. Integrera miljöfrågor med våra råvaruleverantörer och samarbetspartners.

Stacke Mattssons är certifierad av DNV GL och SCAB enligt standarderna IATF 16949:2016 samt ISO9001:2015, ISO14001:2015.

 

Integritetspolicy

Den 25/5 2018 tog den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft inom EU. I och med detta har vi satt följande integritetspolicy.
”Vi på Stacke Mattssons AB värnar om våra kunder och anställda. Det innebär att vi samlar in personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att personuppgifterna som samlas in hanteras enligt gällande lagar och förordningar."
För frågor kan man kontakta vår HR ansvarig Marianne Svensson.

 

Tips om misstänkta oegentligheter mailas till:

 whistleblower@amsg.se

Stacke Mattssons Certifikat - IATF

ISO 9001-14001 Certifikat