Julkalender 2021

2021-12-02
Lucka 2
Julkalender 2021

Lucka 2              Isacs resa

I februari började Isac sin anställning som operatör på vår svarvavdelning. Sedan dess har han fått en ny arbetsroll som innebär att han jobbar som kvalitetstekniker. Där han jobbar bland annat med interna och externa reklamationer, mätningar och förbättringar. Han coachas och stöds av vår kvalitétschef Jusuf och tillsammans är de ett bra team.

Vi ställer tre frågor till Isac:

Hur tycker du att den interna resan har varit för dig?

-          Det har varit en bra utveckling för mig och övergången mellan jobben har skett i en lagom takt. Jag trivs med arbetet och variationen av arbetsuppgifter. På det personliga planet har det påverkat mig väldigt positivt.

Kan du beskriva hur du upplever ditt jobb med tre ord?

1 Lärorikt

2 Roligt

3 Inspirerande

Vad tycker du är fördelarna med att jobba här?

-          Att det finns möjligheter att kunna vidareutvecklas och bra arbetskollegor.