Produktionslyftet

2020-08-04
Vad har vi gjort under våren och vad händer nu i höst?
Produktionslyftet

Som många andra av våra kollegor inom fordonsbranschen drabbades även vi under våren av permitteringar pga. den rådande pandemin. Vi har därför tagit vara på detta tillfälle och genomfört hittills ca 60 h med olika utbildningar för vår personal. Detta har stärkt oss och gjort att vi blivit ännu vassare på det vi gör!

Vi kommer att fortsätta under hösten med att utvecklas genom nya utbildningar. Vi kommer bland annat att delta i Produktionslyftet. Vad är det undrar du? Jo, under 18 månader kommer vi genomgå ett program som utvecklar företagets egen inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft med hjälp av coacher.  Här kommer vi utmana oss och tillsammans genomgå både teori, praktik och experiment. Är man nyfiken och vill veta mer kan man gå in och läsa på www.produktionslyftet.se

Uppdateringar om hur det går för oss kommer att ske löpande under hösten.