Convid-19

2020-03-17
Information gällande hur Stacke Mattsson AB förhåller sig till coronaviruset.

Vi följer de säkerhetsstandarder som utfärdas av vår regering gällande coronaviruset och följer den löpande information som kommer.

På Stacke Mattssons AB har vi inga sjuka medarbetare i dagsläget. Produktionen rullar som vanligt precis som våra leveranser ut till kunderna. Inte heller har vi fått några förändringar från våra leverantörer gällande våra inköp.

Vi vill informera att vi gör allt för att förebygga och begränsa spridningen av coronaviruset. Hos oss tänker vi på vår omvärld, våra intressenter och vår gemensamma framtid, precis som vårt motto lyder.